youaremyworldlois: “President-Elect Luthor Vows To Make Metropolis Super Again” -Powerless s01e01